Bài đăng mới nhất

Bước 1: Tạo sản phẩm và cửa hàng trong Google Sheets

Bước 2: Đăng và cập nhật sản phẩm tự động lên Facebook Shops

Bước 3: Nhận đơn hàng trên Facebook Shops trong Google Sheets