Bài đăng mới nhất

Bước 1: Tạo sản phẩm và cửa hàng trong Google Sheets

Tạo bản sao tệp Mở tệp Google Sheets mẫu Cửa hàng của ShopnowK . Trên thanh Menu, hãy…

Bước 2: Đăng và cập nhật sản phẩm tự động lên Facebook Shops

Tạo Danh mục sản phẩm kết nối với Trang Facebook Trên máy tính, hãy mở Trang Facebook bạn muốn k…

Bước 3: Nhận đơn hàng trên Facebook Shops trong Google Sheets

Nhận đơn hàng mỗi khi có người đặt hàng trên trang tính Order Mở tệp Google Sheets Cửa hàng của …