Tạo trang web bán hàng với Google Sheets

Mục tiêu

Tạo được trang web bán hàng từ thông tin sản phẩm lưu trên Google Sheets.
Có landing page riêng từng sản phẩm và giỏ hàng để mua nhiều sản phẩm cùng lúc
Đơn hàng được trả về trên một Google Sheets khác.
Với gói FREE có các tính năng bán hàng cơ bản.
Với gói PRO có tất cả các tính năng gói FREE và thêm các tính năng nâng cao:
- Tên miền thương hiệu riêng
- Bài viết Blog có hỗ trợ SEO

Những việc cần làm

Tạo bản sao từ mẫu Google Sheets

Trên thanh Menu, chọn Tệp, chọn Tạo bản sao.
Thay đổi Tên và lựa chọn Thư mục bạn muốn lưu trữ.
Tuỳ chỉnh dữ liệu

Tuỳ chỉnh thông tin cửa hàng

Trên trang tính Setting, nhập Giá trị tuỳ chỉnh tương ứng với mỗi ID.
ID 1 nhập Spread Sheets ID
Ví dụ:
Thì Spread Sheets ID là: 1FBgSM7ZRY_WyBuiqrhK2tbABvn_j-QcOsRevVX8DuS8
ID 2 nhập Tên thương hiệu
ID 4 nhập link hình ảnh Logo
ID 5 nhập Màu cửa hàng dạng mã Hex
Ví dụ: #F9CE38, #0866FF, #231F20...
ID 6 nhập Facebook Page ID
ID từ 7 đến 56 nhập tên Danh mục
Ví dụ: Những danh mục sẽ phân loại sản phẩm vào. Chẳng hạn: Bán Chạy Nhất, Hàng Mới Về, Được Yêu Thích Nhất...
ID 57 nhập Mã theo dõi Google Analytics
ID 58 nhập Mã theo dõi Facebook Pixel
Nếu có nhiều mã thì mỗi mã cách nhau bởi dấu phẩy, không có khoảng trắng.
ID 59 nhập Tên miền tuỳ chỉnh
Tên miền tuỳ chỉnh cần được đăng ký và thông báo với bộ phận Hỗ trợ khách hàng.
ID 60 nhập Footer Content HTML
ID 61 nhập Spread Sheets Order ID
Là ID của Google Sheets nhận thông tin đơn hàng. Phải là một Google Sheets khác để đảm bảo thông tin được bảo mật.
ID 62 nhập Spread Sheets Order Name
Là tên của Trang tính trong Google Sheets nhận thông tin đơn hàng. Tên này do bạn tự đặt.

Chia sẻ dữ liệu hiển thị công khai

Thông tin về cửa hàng và mô tả sản phẩm của bạn cần được chia sẻ công khai để tất cả khách hàng có thể xem được.
Trên thanh Menu, bên phải, chọn Chia sẻ.
Quyền truy cập chung chọn Bất kỳ ai có đường liên kết. Phân quyền là Người xem.

Tuỳ chỉnh mô tả sản phẩm

Trên trang tính Shop, nhập Giá trị tuỳ chỉnh tương ứng với mỗi hàng là một sản phẩm.
Cột A nhập ID, SKU của sản phẩm
Cột B nhập Tên của sản phẩm
Cột C nhập Mô tả của sản phẩm
Cột F nhập Giá niêm yết của sản phẩm
Cột H nhập Link 1 hình ảnh đại diện của sản phẩm
Cột I nhập Tên thương hiệu của sản phẩm
Cột J nhập Link các hình ảnh phụ của sản phẩm
Các hình ảnh phụ sẽ sắp xếp hiển thị từ trái sang phải, sau hình ảnh đại diện.
Tối đa 10 link hình ảnh, mỗi link cách nhau bởi dấu phẩy, không có khoảng trắng.
Cột K nhập Link các hình ảnh ghép dọc xuống thành landing page của sản phẩm
Các hình ảnh sẽ sắp xếp hiển thị từ trên xuống dưới, thay thế cho các hình ảnh địa diện và hình ảnh phụ.
Mỗi link cách nhau bởi dấu phẩy, không có khoảng trắng.
Cột S nhập Giá đã giảm của sản phẩm
Cột Z đến AD nhập danh mục của sản phẩm muốn phân loại vào
Mỗi danh mục điền vào một cột. Tối đa mỗi sản phẩm có thể nằm trong 5 danh mục.

Nhận thông tin đơn đặt hàng

Tạo bản sao từ mẫu Google Sheets
Trên thanh Menu, chọn Tệp, chọn Tạo bản sao.
Thay đổi Tên và lựa chọn Thư mục bạn muốn lưu trữ.
Lưu ý: Bảo mật dữ liệu đơn hàng của bạn và chỉ chia sẻ quyền chỉnh sửa tài liệu với email: kiennt.edusao@gmail.com
Bổ sung thông tin vào cài đặt
Trên trang tính Setting, nhập Giá trị tuỳ chỉnh tương ứng với mỗi ID.
ID 61 nhập Spread Sheets Order ID
Là ID của Google Sheets nhận thông tin đơn hàng.
Ví dụ:
Thì Spread Sheets ID là: 1h9VK-kE-swyFQ9SYir4KtRdSE6hTChY_JdvFvPeCQOA
ID 62 nhập Spread Sheets Order Name
Là tên của Trang tính trong Google Sheets nhận thông tin đơn hàng. Tên này do bạn tự đặt.
Ví dụ: Order

Xem lại kết quả

Xem được trang landing page mỗi sản phẩm tại cột G, trang tính Shop, file Cửa hàng
Nhấn được nút Thêm vào giỏ hàng
Thêm được Thông tin đặt hàng
Đơn hàng mẫu được gửi về trang tính Order, file Đơn hàng

Lịch sử cải tiến

V1.1.20240131

Tạo tài liệu.