Bước 2: Đăng và cập nhật sản phẩm tự động lên Facebook Shops

Đăng và cập nhật sản phẩm tự động lên Facebook Shops

Tạo Danh mục sản phẩm kết nối với Trang Facebook

 1. Trên máy tính, hãy mở Trang Facebook bạn muốn kết nối.
 2. Mở tab Cửa hàng.
  • Nếu Cửa hàng đã có sản phẩm và phương thức thanh toán là Nhắn tin mua, hãy xoá cửa hàng cũ bằng cách nhấp vào Quản lý danh mục của bạn > Cài đặt > Danh mục > Xoá danh mục.
  • Nếu Cửa hàng chưa có sản phẩm nào, hãy nhấp vào Thêm sản phẩm > Chọn phương thức thanh toán > Thanh toán trên trang web khác > Thêm một sản phẩm.
  • Nếu Cửa hàng đã có sản phẩm và phương thức thanh toán là Thanh toán trên trang web khác, hãy chuyển đến bước tiếp theo.
 3. Nhấp vào Quản lý danh mục của bạn.

Thêm nguồn dữ liệu vào Danh mục sản phẩm

 1. Trên máy tính, hãy mở Trình quản lý danh mục.
 2. Mở danh mục trương ứng với Trang Facebook bạn muốn kết nối.
 3. Trên thanh Menu, hãy nhấp vào phần Danh mục > Nguồn dữ liệu.
 4. Nhấp vào Thêm sản phẩm.
 5. Chọn Tải lên hàng loạt và nhấp vào Tiếp.
 6. Chọn Nguồn cấp dữ liệu theo lịch và nhấp vào Tiếp.
 7. Nhập URL nguồn cấp dữ liệu và nhấp vào Tiếp.
 8. Chọn lên lịch cập nhật Hàng giờ và nhấp vào Tiếp.
 9. Nhập tên cho nguồn dữ liệu và chọn đơn vị tiền tệ mặc định.
 10. Nhấp vào Tải lên.